Hur köper jag bostad i Estrad?

Steg 1 – Förhandsavtal
Förhandsavtal tecknas mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med tecknande av förhandsavtalet, och under förutsättning att föreningen kan meddela byggstart, betalar du ett förskott om 10 % på lägenhetens totala köpeskilling.

Steg 2 – Upplåtelseavtal, slutbesiktning och inflyttning 
I samband med tillträde och inflyttning tecknas ett upplåtelseavtal, det är då du betalar resterande del av köpeskillingen. Inför upplåtelseavtalet får du en av två oberoende personer intygsgiven ekonomisk plan som beskriver bostadsrättsföreningens framtida ekonomiska prognos.

Innan slutbetalning erbjuds du möjlighet att närvara vid slutbesiktning av lägenheten.

Erbjudande från Handelsbanken

Här kan du ladda ned ett förmånligt erbjudande från Handelsbanken när du köper bostad i Estrad.

2rok

Parkettgolv, vitmålade väggar och tak. Golvvärme. Generösa fönsterdörrar och balkonger i två väderstreck. Estrad innehåller de klassiska boendekvaliteterna. Vardagsrum och kök i 2 rok. Bilden är en illustration. Delar av den fasta inredning kan vara tillval. Avvikelser mot slutligt utförande kan förekomma. Bild: 3DHouse.